EnglishPolskDeutsch

 
Nachbardörfer
 

Polozenie Dabczu

Wieś Dąbcze (Dambitsch, Dabecz, Dambecz) leży w województwie Wielkopolskim, około 5 km na południowy wschód od miasta Leszna (Lissa), około 3  km na północ od dawnej resydencji książecej Rydzyna (Reisen). Wieś leży około 80 km na południe od Poznania (Posen) i około 90 km pólnocny zachód od Wrocławia.

Dąbcze jest jedną z 22 wsi, które skladają się ma gminę Rydzyna (Reisen). Dąbcze posidaja status sołtysi wsi sołeckich geminy Rydzyna. Wieś Dąbcze leży w powiecie leszcynskim. Niemieccy koloniści i uciekinierzy religijni już w 17 wieku otrzymali pozwolenie od arystokracji polskiej na osiedlenie w tym regionie na stałe.
Ze względu na bliskie położenie ze śląskiem wieś była podatna w minianych stuleciach na zmiany polityczne w strefie granicznej:
do 1793 roku wieś należała do regionu polskiego Wielkopolska, od 1793 roku wieś należała do Prus w wyniku drugiego rozbióru Polski, w 1807 roku wieś była częścią Wielkiego Księstwo Warszawskiego, które była następstwem klęski pruskiej na rzecz Napoleona.
W 1815 roku wieś była znów w rękach pruskich z powodu klęski poniesionej przez Napoleona.
Na mocy Traktatu Wersalskiego wieś stała się w 1920 roku polska. Granica z państwem niemieckiem przebiegała 15 km od wsi Dąbcze.
Najbliżny szlak do wieś przebiegał ląkami przy miejscowości Tarnowa Łąka. W 1939 roku wieś była znówu niemiecka. Od 1945 roku wieś leży na terytorium Polski. W 2005 roku wieś ma 906 mieszkańców.

Proszę kliknąć na mapę, aby powiększyć grafikę.