EnglishPolskDeutsch

 
Nachbardörfer

Dabcze dzisiaj

Współczesne Dąbcze przedstawiają dwa plany: południowy plan miejscowości i północny plan miejscowości. Dzisiejsza numeracja domów została naniesiona na plany jednorazowo. W porównaniu do numeracji z XIX wieku struktura numeracji ulic wsi nie zmieniła się - wyjątek stanowią tereny nowej zabudowy.

  • Numerację (południowy plan miejscowości) rozpoczyna dom nr 1, przy wjeździe do miejscowości w kierunku Rydzyny, po lewej stronie. Numeracja wzrasta, aż do skrzyżowania na środku wsi, do domu nr 48. Po prawej stronie biegnie ona od domu nr 85 zawracając do domu nr 118.

  • Na północ od skrzyżowania (północny plan miejscowości) numeracja biegnie po lewej stronie, od domu nr 49 do 66,do wyjazdu z miejscowości w kierunku Nowej Wsi i stąd z powrotem, aż do domu nr 82 pośrodku wsi.

Nie uwzględniono tutaj dzisiejszych odchyleń, bądź uzupełnień w systemie numeracji.
Położenie terenów nowej zabudowy zostało naniesione orientacyjnie na obu planach (żółte kreskowania).
Zdjęcia dzisiejszych budynków są zestawione pod hasłem menu zdjęcia dzisiaj. Dla niektórych budynków możliwe było zebranie zdjęć z wcześniejszego okresu. Zdjęcia te są odtworzone pod hasłem menu zdjęcia sprzed 1940 roku.

Przyporządkowanie dzisiejszych mieszkańców domom zostało przeprowadzone za pomocą książki telefonicznej. Podania nazwisk dzisiejszych mieszkańców zaniechano jednak z powodu prawa ochrony danych osobistych.