EnglishPolskDeutsch

 
Nachbardörfer

Stan dzisiejszej zabudowy

Dzisiejsza zabudowa jest mieszanką wcześniejszej zabudowy, jak i budynków przebudowanych, dobudowanych i nowych.
Domy z dachami krytymi słomą, jak np.: wcześniejsze domy nr 74 i 75, nie istnieją. Zdjęcia dzisiejszych domów pokazują, że nie można mówić o typowej wiejskiej zabudowie - co z powodu powojennej sytuacji wsi jest zrozumiałe.

Dzisiejsze Dąbcze posiada trzy osiedla z nową zabudową, na których wzniesiono, bądź planuje się budowę wystawnych domów. Położenie obszarów nowej zabudowy naszkicowano na planie miejscowości (południe/północ).

Zgodnie z informacjami sołtysa wsi właściciele nowych domów pochodzą w przeważającej części z Leszna. Tutaj uwidacznia się bliskość Dąbcza do centrum gospodarczego- Leszna. Rozbudowa ta wpłynęła nieuchronnie na poszerzenie  systemu ulic. Wcześniej wystarczała prosta numeracja domów wzdłuż głównej ulicy wsi-ulicówki, obecnie powstało, jak informuje sołtys wsi, ponad 14 nowych ulic. Są to: Leśna, Zagrodowa, Polna, Kwiatowa, Poziomkowa, Malinowa, Jesionowa, Jarzębinowa, Jagodowa, Grzybowa, Jeżynowa, Kalinowa, Brzozowa, Rydzyna.

Dąbcze było z pewnością od dawna ściśle powiązane gospodarczo, bądź nawet zależne od centrum gospodarczego- Leszna. Przez wieki mieszkańcy Dąbcza zarabiali w Lesznie na swe utrzymanie. Obecny kierunek rozwoju wsi pokazuje, że Dąbcze, wieś otoczona naturą, staje się przedmieściem Leszna, na którym dobrze sytuowani mieszkańcy Leszna wznoszą reprezentacyjne domy.

Przedstawione domy są zamieszkałe wyłącznie przez polskich obywateli, według zdobytych informacji, nie ma już mieszkańców z niemieckim pochodzeniem sprzed 1945 roku. Po stwierdzeniu umiarkowanych zmian zaludnienia w ciągu ubiegłych stuleci, można dopowiedzieć, że Dąbcze w ciągu 80 lat ulegało dalszej przemianie i nadal zmienia się:

  • Po ucieczce niemieckich mieszkańców wsi przed wkraczającym wojskiem radzieckim, w pierwszym tygodniu 1945 roku, pozostawione domy zamieszkali polscy obywatele.
Wprowadzanie się nowych mieszkańców, w przeważającej części z Leszna, prowadzi do dalszych zmian struktury wsi.