EnglishPolskDeutsch

 
Nachbardörfer

Zasiedlenie

Od roku 1796 do około 1850 przy wpisach urodzeń do księgi kościelnej, są również zapisane numery domów.

Zakładając stabilność zabudowy wsi, podjęto próbę odtworzenia na mapie kartograficznej z roku 1890 numeracji domów. Punkt odniesienia stanowił przy tym dawny dom nr 55 (dzisiejszy dom nr 79), podany w księdze kościelnej jako centrum rodu Thomas, z mieszkańcem Domas (Thomas) Antonem.

Dla obu przedziałów czasowych: 1796-1806 i 1839-1848podane w księdze kościelnej, dla numerów domów naniesionych na mapie topograficznej, wpisy męskich mieszkańców. Numerami domów nie są zaopatrzone wpisy mieszkańców trzech majątków, nauczyciela, jak i leśniczówki.

Zgodnie ze spisem ludności z roku 1905 Dąbcze liczyło 831 mieszkańców, wraz z mieszkańcami majątków. Pomiędzy 1890 a 1905 rokiem wzniesiono 16 nowych domów, m.in. dzisiejsze domy nr 58, 59 i 74, dlatego też nie zostały one oznaczone na mapie topograficznej z roku 1890.

Dąbcze zamieszkiwało, wyłączając mieszkańców majątków, około 10% ludności deklarującej za język ojczysty język polski.W obrębie posiadłości trzech majątków, udział polskiej ludności wynosił około 40%.

Z powodu założenia przyjętego za podstawę i ewentualnego błędnego zidentyfikowania niektórych domów, pojedyncze przyporządkowania mogą wymagać korekty.