EnglishPolskDeutsch

 
Nachbardörfer

Analiza ksiag koscielnych

Znaczące dla Dąbcza wpisy z ksiąg kościelnych zachowały się w księgach kościelnych katolickiej parafii Rydzyna, są one dokonane w języku łacińskim (przyklad wyciagu z ksiegi koscielnej).
Najstarsze wpisy pochodzą z roku 1615. Wpisy obejmują, tylko z niewielkimi lukami, wszystkie urodzenia od 1615 do 1896, zawarcia małżeństw są rejestrowane od 1696 roku do 1937, zgony od 1700 do 1917 roku.
Wpisy z niektórych wsi np: Zaborowo, Tarnowa pojawiają się w pewnych przedziałach czasowych rzadziej, ponieważ  były one w przeważającej części wsiami protestanckimi, a księgi kościelne zawierały dane katolickich, bądź mieszanych wyznaniowo rodzin. Tutaj zestawiono wpisy urodzeń dla lat 1700 do 1800.

Obok Dąbcza parafia Rydzyna obejmowała miasto Rydzyna i następujące wsie (Źródła):

narodowosc polska

narodowosc niemiecka

mieszkancy

mieszkancy

 

 

1834 (1)

2004 (2)

 

 

 

 

Moraczewo

Lindenau

294

396

Zaborowo

Dornfeld

743 + 29

 

Dabcze, Dambecz

Dambitsch

609

906

Tworzianki

Klein-Tworsewitz

 

58

Tworzanice

Groß-Tworsewitz

208

268

Nova Wies

Neuguth

264

388

Novy Swiat

Neuwelt

12

 

Pomykowo

Wilhelmsau

194

158

Przybin

Brausewitz

142

166

Tarnowa

Tharlang

371

313

Rydzyna

Reisen

1.793

 

 

mit folgenden Teilen:

 

 

 

Vorstadt (Suburbium)

 

 

 

Stadt (Oppidum)

 

 

 

Schloß Reisen

108

 

 

Eisenbahnstation Reisen

 

 

Kloda

Kloda

 

1.172

Maruszewo

Marianowo

 

71

Augustowo

 

 

70